Hea nõu arendus-, ehitus- ja haldamisprotsessi kõigis etappides:

  • Ehitustööde eeldatava maksumuse koostamine
  • Taotluseelarvete koostamine
  • Ehitiste tehnilise seisukorra ja sellest tulenevate investeeringute hindamine
  • Ehitise energiatarbimise audit
  • Projekteerimis- ja ehitustööde lähteülesannete ja tehniliste kirjelduste koostamine
  • Projekteerimis- ja ehitustööde hangete korraldamine
  • Nõustamine ehitise garantiiperioodil või selle järgselt ehituspuuduste menetlemisel;
  • Kindlustusjuhtumite taastamise taotluseelarved
  • KredEx Tehnilise konsultandi teenus