Iga ehitus vajab head koostööd Tellija ja Ehitaja, mida aitab tagada pädev sõltumatu ehitusekspert, et saavutada parim ehituse kvaliteet

  • Üldehitustööd
  • Vee ja kanalisatsiooni ehitustööd
  • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööd
  • Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolutööd
  • Välistrasside ehitustööd
  • Infrarajatiste ehitustööd
  • Sadamaehitustööd
  • Muinsuskaitse järelevalve