Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel. Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis ning seega peab leping ühistu ja konsutlandi vahel olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni. Millise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, on ühistu otsustada.

Rohkem infot siit